https://www.stentec.com/shop/images/dkw/dkw_vaarkaart_friesemeren.png

DKW Vaarkaart Friese Meren

De ideale kaart als u op de Friese Meren gaat varen.
Categorie:  Digitale kaarten
Type nl:  DKW Binnenwater
Category:  Digital Charts
Type en:  DKW Inland
Kategorie:  Digitale Karten
Type de:  DKW Binnenschiffahrt
Art.nr.:  7267
Product nl:  DKW Vaarkaart Friese Meren
Product en:  DKW Friese Meren
Product de:  DKW Friese Meren
Actie:  Voorverkoop 2020!
Action:  Pre sale 2020!
Aktion:  Vorverkauf 2020!
Regio:  Binnenwateren Europa
Region:  Inland Europe
Regionen:  Binnengewässer Europa
Editie:  2019 + 2020
Kenmerken:  De ideale kaart als u op de Friese Meren gaat varen.
Features:  The ideal chart if you are planning to sail the Frysian Lakes.
Eigenschaften:  Die ideale Karte wenn Sie auf den friesischen Seen segeln.
Beschrijving:  Ideaal voor huurders, schipper en bemanning van zeilboten, motorboten en sloepen op de Friese Meren. Ook aanbevolen voor kanovaarders en vissers.

Dekkingsgebied
Van Stavoren tot Grou, met de volgende meren: Heegermeer, Fluessen, Morra, Oudegaster Brekken, Zwarte en Witte Brekken, Sneekermeer, Koevorden, Tjeukermeer, Langweerderwielen, en Pikmeer/Wijde Ee.


Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave


DetailafbeeldingenDieptebeeld
Met overzichtelijk dieptebeeld uit het Friese Meren-project in fraai gekleurde dieptevlakken op de meren en dieptegetallen langs de vaarwegen. Ontwikkeld door Stentec i.s.m. Provincie Fryslân op basis van de meest recente dieptemetingen. De kaart bevat een groot detailniveau: met 1 meter per pixel kan er tot de steiger in de thuishaven worden ingezoomd.

Waypoints
Alle relevante informatie wordt op de kaart getoond in de vorm van waypoints. Totaal zijn dit 2345 waypoints van o.a. betonning, jachthavens, ligplaatsen, Marrekrite ligplaatsen, dieseltankstations, watersportcampings, slobbers en marifoonkanalen. Specifiek voor de beroepsvaart zijn de vaarwegtekens en VIN-ligplaatsen toegevoegd. Al deze verschillende waypoints kunnen optioneel worden aan- of uitgezet.
Description:  Perfect for renters, skippers and crew of sailing boats, motorboats and dinghies on the Frisian lakes. Also recommended for canoeists and fishers.

Chart coverage
Stretching from Stavoren to Grou, with the lakes: Heegermeer, Fluessen, Morra, Oudegaster Brekken, Zwarte & Witte Brekken, Sneekermeer, Koevorden, Tjeukermeer, Langweerderwielen and Pikmeer/Wijde Ee.


Click on the image for a larger view.


Detailed screenshotsDepth image
With a clear depth image gathered from the Frisian lakes project. Depth areas comprised of a fine color spectrum and depth numbers are displayed along the water routes. Developed by Stentec in collaboration with Provinsje Fryslân, using the most recent depth measurements. This chart contains a large level of detail: with 1 meters per pixel, you can zoom up to the dock at your home port.

Waypoints
All the relevant information is shown on the chart as waypoints. Totally there are 2345 waypoints for a.o. buoys, marinas, Marrekrite moorings, diesel tank stations, water camp sites and VHF channels. Also included are waterway signs and VIN berths for commercial shipping.

 

Beschreibung:  Perfekt für alle Gäste, Skipper und Crew von Segelbooten, Motorbooten und Schlauchbooten auf den Friesischen Seen. Auch für Kanuten und Angler empfohlen.

Kartenbereich
Umfasst das Gebiet von Stavoren bis Grou, mit den Seen: Heegermeer, Fluessen, Morra, Oudegaster Brekken, Zwarte & Witte Brekken, Sneekermeer, Koevorder, Tjeukermeer, Langweerderwielen und Pikmeer/Wijde Ee.


Klicken Sie zur Vergrößerung jeweils auf die Abbildung.


Detaillierte BilderTiefenbild
Beinhaltet eine klare Tiefenkarte basierend auf dem Friesisch Seen Projekt. Die verschiedenen Tiefenbereiche, werden durch ein feines Farbspektrum und den entsprechenden tiefen entlang der Wasserwege angezeigt. Entwickelt von Stentec in Zusammenarbeit mit der Provinz Fryslân.
Durch den Maßstab 1 Pixel zu 1 Meter wird ein einzigartiger Detailgrad erreicht mit dem Sie auch noch so kleine Besonderheiten perfekt angezeigt bekommen.

Wegepunkte
Alle relevanten Informationen werden in der Form von Wegepunkten angezeigt. Insgesamt gibt es 2345 verschiedene Wegepunkte welche unter anderem Standorte und Informationen zu Bojen, Liegeplätzen, Campingplätzen UKW-Kanälen und Tankstellen bieten. Außerdem sind Wasserstraßen-Verkehrszeichen und VIN-Liegeplätze für die Handelsschifffahrt enthalten.

 

Meer informatie:  De DKW Vaarkaarten zijn te gebruiken in WinGPS 5 (voor Windows) en in WinGPS Marine (voor Android). Als u beide softwarepakketten heeft, kunt u de kaart in beide programma’s laden. Hiervoor zijn geen extra licenties nodig.

Voor installatie van de kaarten op een Windows-PC dient u de DKW Manager te downloaden (gratis). Voor installatie op Android dient u enkel in te loggen in de app en bij het kaartbeheer uw kaart te downloaden.
More information:  The DKW charts are compatible with both WinGPS 5 (for Windows) and WinGPS Marine (for Android). If you have both software packages it is possible to use these charts in both programs without having to buy extra licenses.

Please use DKW Manager for installation on Windows. For installation on an Android device you need to log in with your account in the app, and go to the chart manager to download your chart.
mehr Informationen:  Die DKW Kartensätze sind sowohl in WinGPS 5 (Windows) als auch in WinGPS Marine (Android) nutzbar. Haben Sie beide Softwarepakete, dann können Sie das Kartenset auf beiden Systemen installieren, hierfür sind keine weiteren Lizenzen nötig.

Zur Installation der Karten auf dem Windows-PC brauchen Sie den DKW Manager. Für die Android Installation loggen Sie sich in der App ein und laden die Karte über den Kartenmanager herunter.
Levertijd:  Nu te downloaden
Delivery:  Direct download
Lieferzeit:  Direct herunterladen
Medium:  Download
Beschikbaar als:  Download
Systeemeisen:  Geldige versie van WinGPS 5 of WinGPS Marine.
227MB schijfruimte.
System Requirements:  Official version of WinGPS 5 or WinGPS Marine.
227MB disk space.
Systemanforderungen:  Offizielle Version WinGPS 5 oder WinGPS Marine.
227MB Speicherplatz.
Talen:  Nederlands
languages:  Dutch
Sprachen:  Niederländisch.
Uitgever:  Stentec Software
Producent:  Stentec Software
BTW:  21
Download:  1
Afbeelding:  https://www.stentec.com/shop/images/dkw/dkw_vaarkaart_friesemeren.png
Cross Selling:  7260;7267;7206
ExBTWprijs:  0.00
dealerkorting:  30%
awdkorting:  40%
dealerprijs:  0.00
awdprijs:  0.00
Platform:  
Stentec prijs:  € 0,00
 
Ideaal voor huurders, schipper en bemanning van zeilboten, motorboten en sloepen op de Friese Meren. Ook aanbevolen voor kanovaarders en vissers.

Dekkingsgebied
Van Stavoren tot Grou, met de volgende meren: Heegermeer, Fluessen, Morra, Oudegaster Brekken, Zwarte en Witte Brekken, Sneekermeer, Koevorden, Tjeukermeer, Langweerderwielen, en Pikmeer/Wijde Ee.


Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave


DetailafbeeldingenDieptebeeld
Met overzichtelijk dieptebeeld uit het Friese Meren-project in fraai gekleurde dieptevlakken op de meren en dieptegetallen langs de vaarwegen. Ontwikkeld door Stentec i.s.m. Provincie Fryslân op basis van de meest recente dieptemetingen. De kaart bevat een groot detailniveau: met 1 meter per pixel kan er tot de steiger in de thuishaven worden ingezoomd.

Waypoints
Alle relevante informatie wordt op de kaart getoond in de vorm van waypoints. Totaal zijn dit 2345 waypoints van o.a. betonning, jachthavens, ligplaatsen, Marrekrite ligplaatsen, dieseltankstations, watersportcampings, slobbers en marifoonkanalen. Specifiek voor de beroepsvaart zijn de vaarwegtekens en VIN-ligplaatsen toegevoegd. Al deze verschillende waypoints kunnen optioneel worden aan- of uitgezet.