https://www.stentec.com/shop/images/appimages/wingpsmarine_ic.png

WinGPS Marine

Navigatiesoftware voor Android met:

Routes uitzetten, AIS & GPS koppelen via wifi, trajecten opnemen & GRIB-files tonen.
Categorie:  Navigatiesoftware
Type nl:  WinGPS Marine
Category:  Navigation Software
Type en:  WinGPS Marine
Kategorie:  Navigation Software
Type de:  WinGPS Marine
Art.nr.:  7589
Product nl:  WinGPS Marine
Product en:  WinGPS Marine
Product de:  WinGPS Marine
Kenmerken:  Navigatiesoftware voor Android met:

Routes uitzetten, AIS & GPS koppelen via wifi, trajecten opnemen & GRIB-files tonen.
Features:  Navigation software for Android with:

Creating routes, connecting AIS & GPS via WIFI, tracks & show GRIB files.
Eigenschaften:  Navigation Software für Android mit:

Routenerstellung, AIS und GPS via W-LAN, Spurenaufzeichnung und Anzeige von GRIB-Daten.
Beschrijving:  WinGPS Marine biedt u moderne, makkelijk te leren navigatieopties voor een behouden vaart. Ontwikkeld voor navigatie op zeil- en motorjachten, sloepen en kano’s op zee, getij- en binnenwater. Ideaal als u een boot huurt of chartert.

Longpress op de kaart en zet een route uit. De GPS toont u aan boord precies waar u bent. Download de kaarten op uw apparaat en vaar offline altijd op de meest actuele kaartbeelden. Koppel uw AIS via WIFI, zie andere schepen met AIS aankomen en voorkom aanvaringen.

Highlights
• Offline navigeren op actuele vaarkaarten van Stentec, Imray, NOAA en Delius Klasing.
• SD-card support voor kaartenopslag.
• Creëren en opslaan van routes, trajecten en waypoints.
• NOAA World GRIB-files: wind, luchtdruk, neerslag en temperatuur.
• AIS en GPS te koppelen via een draadloze WIFI of Bluetooth verbinding.
• Voorkom aanvaringen met de snelheidsvectoren van AIS-schepen.
• Man-over-boord-knop helpt de verloren bemanning weer te vinden.
• GPS-positie meelopend kaartbeeld. North-up en course-up.
• Ondersteuning routenetwerk voor binnenwaterkaarten van Nederlands, België, Duitsland, Frankrijk, de Oostzee en de Donau tot de Zwarte Zee, met brug-, sluis- en vaarwegdata. Hierop kunt u supersnel een route uitzetten en aanpassen, waarbij eventuele hindernissen worden aangegeven. Met vaarwegnaam en km tijdens het varen.
• Smart labeling zorgt voor een optimaal kaartbeeld, zodat brug- en sluisdata altijd goed zijn te lezen op course-up roterende kaarten.

Detailafbeeldingen


Klik op een afbeelding voor een vergrote weergave.

Met de WinGPS Marine Plus-upgrade kunt u verschillende boordinstrumenten koppelen d.m.v. een draadloze verbinding tussen uw WinGPS Marine en uw boord-PC, multiplexer of AIS-transponder. Stromings- en getijdenvoorspelling kunt u in de dataplotter weergeven en op de kaart tonen. Ook het geavanceerde Harmonie-weermodel van het KNMI wordt ondersteund en NOAA-golven met wereldwijde dekking voor een voorspelling van de golfhoogtes en -lengtes.

Kustfijn
Het Kustfijn-model is een getijdenmodel van Rijkswaterstaat met 2-daagse windafhankelijke voorspelling van getijstroming en waterstanden op Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en Zeeland. Rode dieptelijnen begrenzen het veilige vaarwater afhankelijk van uw diepgang, het getij en de op/afwaai door wind. Kustfijn kan worden besteld in de app of in Stentec’s online shop.

Kaartdekking & installeren van kaarten
Wanneer u WinGPS Marine opstart krijgt u automatisch de (online) topografische basiskaart van ESRI te zien. Zo kunnen ook de NOAA-kaarten van de VS worden aangezet en de gratis wereldkaart worden gedownload via het Kaartbeheer.

Voor veilige navigatie kunt u digitale waterkaarten aanschaffen op www.stentec.com. Het is ook mogelijk om kaarten in de app of via Google Play aan te schaffen. Uw kaartensets mag u op 2 apparaten installeren, met nog een 3e als reserve. Bijvoorbeeld op uw Android-tablet en navigatielaptop met WinGPS 5. Log in Marine in met uw Stentec-account en download of update uw aangeschafte DKW2-kaarten bij Kaartenbeheer.

Ga naar wingpsmarine.com voor meer informatie.

Input van gebruikers
Voor verbetering van deze app zijn wij erg geïnteresseerd in uw gebruikservaring en suggesties. Stuur hiervoor bij voorkeur een e-mail naar helpdesk@stentec.com.
Description:  WinGPS Marine offers you modern, easy to learn navigational tools for a safe trip. Developed for navigation on sailing and motor yachts, sloops and canoes at sea, tidal and inland waters. Ideal when renting or chartering a boat.

Long press on the chart to plot your route. The GPS on board will show your exact location. Download the charts to your device and go boating offline with the most up-to-date charts. Connect your AIS via WIFI, see the other ships with AIS in advance and prevent possible collisions.

Highlights
• Offline navigating on up-to-date charts of Stentec, Imray, NOAA and Delius Klasing.
• SD card support for chart storage.
• Create and save routes, tracks and waypoints.
• NOAA World GRIB files: wind, air pressure, rainfall and temperature.
• Connect AIS and GPS wireless via WIFI or Bluetooth.
• Prevent collisions with the speed vectors of the AIS ships.
• Man-overboard button helps to retrieve lost crewmembers.
• Chart moves along underneath centred GPS position. North-up and course-up.
• Support for the waterways for the inland charts of the Netherlands, Belgium, Germany, France, the Baltic Sea and Donau to the Black Sean, with bridge-, locks and waterway information. With this you can plot and adjust your routes quickly, indicating any obstacles. The names of the waterways and distances will be shown during your trip.
• Smart labeling prevents overlapping text labels for an optimal chart image. Bridge and lock data will always be readable on course-up rotating charts.

Detailed screenshots


Click on an image for a larger view

With the WinGPS Marine Plus upgrade, you will be able to connect additional board instruments to your WinGPS Marine via wireless connection from you board PC, multiplexer or AIS transponder. You can display currents and tidal information in your data plotter or view it on the chart. Also, the advanced KNMI’s Harmonie weather model is supported as well as the NOAA waves with worldwide coverage and predictions of waves heights and lengths.

Kustfijn
The Stentec Tidal Service is a tidal model from Rijkswaterstaat with 2 day wind depended predictions of currents, tides and water levels on the Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren and Zeeland. Red depth lines limit the safe waterways depending on depth, tides and deviations because of the wind.

Chart coverage & installing the charts
When you start WinGPS Marine you will automatically see the (online) topographic default chart of ESRI. You can also turn on the NOAA charts of the US and download the free world chart via the Chart Manager.

For safe navigation, you can purchase digital charts at www.stentec.com. It’s also possible to purchase the charts in the app or via Google Play™. Your charts can be installed on 3 different devices. For example, on your Android tablet, phone and Windows laptop or computer.
Log in with your Stentec Account in WinGPS Marine and download or update your purchased DKW2 charts in the Chart Manager.

More information at wingpsmarine.com.

User input
For improvement of the app we are very much interested in your experience and suggestions. Please send an e-mail to helpdesk@stentec.com.
Beschreibung:  WinGPS Marine bietet moderne, leicht erlernbare Navigation an Bord für sichere Törns. Entwickelt von Stentec zur Navigation auf See, Gezeiten- und Binnengewässern für Segel- und Motorboote, Schaluppen und Kanus. Ideal auch für Charterer!

Drücken Sie länger auf die Karte um Ihre Route zu planen. Das GPS zeigt Ihnen in der Karte präzise wo Sie sind. Mit den auf Ihr Gerät geladenen Karten fahren Sie offline mit stets aktuellem Kartenbild. Koppeln an Ihr AIS via WIFI um Kollisionen zu vermeiden.

Highlights
• Offline-Navigation auf aktuellen Karten von Stentec, Imray, NOAA und Delius Klasing.
• SD-Kartensupport zur Kartenspeicherung.
• Erstellen und Speichern von Routen, Strecken und Wegepunkte.
• Weltweite Vorhersage zu Wind, Luftdruck und Niederschlag (NOAA Grib files).
• AIS und GPS koppeln Sie drahtlos via WIFI oder Bluetooth.
• Kollisionsvermeidung durch Anzeige von allen AIS-Schiffen in der Umgebung!
• Mann-Über-Bord Taste hilft den über Bord gegangenen schnell zu finden.
• Entsprechend GPS-Position mitlaufende Karte. NorthUp und CourseUp.
• Unterstützung der Wasserstraßenkarten aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, der Ostsee und Donau bis zum Schwarzen Meer. Inklusive Daten von Brücken, Schleusen und Wasserstraßen. Damit sind Routen schnell erstell- und anpassbar, wobei evtl. unpassierbare Teile angezeigt werden. Am oberen Rand erscheint beim Fahren der Name der Wasserstraße + Stromkilometer.
• Smartlabeling vermeidet für ein optimales Bild das Überlappen von Benennungen von Objekten (z.B. Wasserstraßen), gut lesbar somit Brücken/Schleusendaten im Modus CourseUp.

Detaillierte Bilder


Klicken Sie zur Vergrößerung jeweils auf eine Abbildung.

Mit dem WinGPS Marine-Plus-Upgrade ist die Koppelung diverse Bordinstrumente durch eine drahtlose Verbindung mit dem Bordcomputer, Multiplexer oder AIS-Transponder möglich. Im Datenplotter & in der Karte werden Strömungs- und Gezeitenvorhersagen sichtbar. Unterstützt wird auch das KNMI-Harmonie-Model sowie die NOAA Wellenvorhersage weltweit.

Kustfijn
Das Rijkswaterstaat Kustfijn-Gezeitenmodel mit 2-tägiger windabhängiger Vorhersage von Gezeitenströmung und Wasserstand fürs Watt, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren und Zeeland. Rote Tiefenlinien begrenzen das sichere Fahrwasser abhängig von Tiefgang, Gezeit und auf-/ablandigem Wind.

Installation und Abdeckung der Karten
Beim Start zeigt WinGPS Marine die (online) ESRI Topographic Base Chart. Sie können auch via Kartenmanager US-NOAA-Karten einsetzen und eine Weltkarte gratis downloaden.

Stentec bietet Sicherheit in der Navigation mit digitalen Karten im Stentec Onlineshop an auf www.stentec.com oder in der App. bzw. im Google Play Store. Ihr Kartenset dürfen Sie auf 2 Geräten installieren (Nr. 3 als Reserve), z.B. auf Ihrem Android-System und auf Ihrem Laptop mit WinGPS 5.

Mehr dazu unter wingpsmarine.com.

Ideen und Tipps unserer Anwender
zur Verbesserung dieser App interessieren uns sehr. Bitte senden Sie uns doch eine E-Mail an: helpdesk@stentec.com.
Levertijd:  Nu te downloaden
Delivery:  Direct download
Lieferzeit:  Direct herunterladen
Combinatie:  Zonder kaarten
Medium:  Download
Beschikbaar als:  Download
Systeemeisen:  Android-tablet of -smartphone.
11MB schijfruimte.
System Requirements:  Android tablet or smartphone.
11MB disk space.
Systemanforderungen:  Android tablet oder smartphone.
11MB Speicherplatz.
Talen:  Nederlands, Engels, Duits en Frans.
languages:  Dutch, English, German and French.
Sprachen:  Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch.
Uitgever:  Stentec Software
Producent:  Stentec Software
BTW:  21
Download:  1
Afbeelding:  https://www.stentec.com/shop/images/appimages/wingpsmarine_ic.png
Cross Selling:  7209;7260;7590
ExBTWprijs:  41.31
dealerkorting:  30%
awdkorting:  40%
dealerprijs:  28.92
awdprijs:  24.79
Stentec prijs:  € 49,99
 
WinGPS Marine biedt u moderne, makkelijk te leren navigatieopties voor een behouden vaart. Ontwikkeld voor navigatie op zeil- en motorjachten, sloepen en kano’s op zee, getij- en binnenwater. Ideaal als u een boot huurt of chartert.

Longpress op de kaart en zet een route uit. De GPS toont u aan boord precies waar u bent. Download de kaarten op uw apparaat en vaar offline altijd op de meest actuele kaartbeelden. Koppel uw AIS via WIFI, zie andere schepen met AIS aankomen en voorkom aanvaringen.

Highlights
• Offline navigeren op actuele vaarkaarten van Stentec, Imray, NOAA en Delius Klasing.
• SD-card support voor kaartenopslag.
• Creëren en opslaan van routes, trajecten en waypoints.
• NOAA World GRIB-files: wind, luchtdruk, neerslag en temperatuur.
• AIS en GPS te koppelen via een draadloze WIFI of Bluetooth verbinding.
• Voorkom aanvaringen met de snelheidsvectoren van AIS-schepen.
• Man-over-boord-knop helpt de verloren bemanning weer te vinden.
• GPS-positie meelopend kaartbeeld. North-up en course-up.
• Ondersteuning routenetwerk voor binnenwaterkaarten van Nederlands, België, Duitsland, Frankrijk, de Oostzee en de Donau tot de Zwarte Zee, met brug-, sluis- en vaarwegdata. Hierop kunt u supersnel een route uitzetten en aanpassen, waarbij eventuele hindernissen worden aangegeven. Met vaarwegnaam en km tijdens het varen.
• Smart labeling zorgt voor een optimaal kaartbeeld, zodat brug- en sluisdata altijd goed zijn te lezen op course-up roterende kaarten.

Detailafbeeldingen


Klik op een afbeelding voor een vergrote weergave.

Met de WinGPS Marine Plus-upgrade kunt u verschillende boordinstrumenten koppelen d.m.v. een draadloze verbinding tussen uw WinGPS Marine en uw boord-PC, multiplexer of AIS-transponder. Stromings- en getijdenvoorspelling kunt u in de dataplotter weergeven en op de kaart tonen. Ook het geavanceerde Harmonie-weermodel van het KNMI wordt ondersteund en NOAA-golven met wereldwijde dekking voor een voorspelling van de golfhoogtes en -lengtes.

Kustfijn
Het Kustfijn-model is een getijdenmodel van Rijkswaterstaat met 2-daagse windafhankelijke voorspelling van getijstroming en waterstanden op Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en Zeeland. Rode dieptelijnen begrenzen het veilige vaarwater afhankelijk van uw diepgang, het getij en de op/afwaai door wind. Kustfijn kan worden besteld in de app of in Stentec’s online shop.

Kaartdekking & installeren van kaarten
Wanneer u WinGPS Marine opstart krijgt u automatisch de (online) topografische basiskaart van ESRI te zien. Zo kunnen ook de NOAA-kaarten van de VS worden aangezet en de gratis wereldkaart worden gedownload via het Kaartbeheer.

Voor veilige navigatie kunt u digitale waterkaarten aanschaffen op www.stentec.com. Het is ook mogelijk om kaarten in de app of via Google Play aan te schaffen. Uw kaartensets mag u op 2 apparaten installeren, met nog een 3e als reserve. Bijvoorbeeld op uw Android-tablet en navigatielaptop met WinGPS 5. Log in Marine in met uw Stentec-account en download of update uw aangeschafte DKW2-kaarten bij Kaartenbeheer.

Ga naar wingpsmarine.com voor meer informatie.

Input van gebruikers
Voor verbetering van deze app zijn wij erg geïnteresseerd in uw gebruikservaring en suggesties. Stuur hiervoor bij voorkeur een e-mail naar helpdesk@stentec.com.